11A Fotografie biedt 3 verschillende fotolicenties: Commercieel gebruik, Privé gebruik en fotoafdrukken. De licentie voor Commercieel gebruik geeft de mogelijkheid om de foto te gebruiken voor zakelijke doeleinden volgens de termen zoals deze hier beneden zijn beschreven. Foto’s die gekochten worden met de licentie voor privé gebruik en fotoafdrukken zijn alleen bestemd voor persoonlijke doeleinde volgens de termen zoals deze hier beneden zijn beschreven.

Fotolicentie voor Commercieel gebruik

Met iedere foto die gekocht wordt voor Commercieel gebruik is het toegestaan om:

 • de foto te gebruiken binnen de eigen communicatiedoeleinde van het bedrijf zelf: de website, social media kanalen, interne communicatie en het drukwerk.
 • de foto onbeperkt te gebruiken zonder dat hier een maximale gebruikersduur aan verbonden zit.
 • de foto tot een maximaal formaat van 50×75 cm te gebruiken in drukwerk. Groter kan kwaliteit niet gegarandeerd worden.
 • de foto altijd met naamsvermelding te publiceren in de vorm van: Foto: 11A Fotografie (waar mogelijk moet 11A Fotografie voorzien zijn van een link naar de website www.11afotografie.nl)

Het is NIET toegestaan om:

 • de foto te publiceren zonder naamsvermelding.
 • de foto te verkopen of om de fotolicentie naar een ander persoon of bedrijf over te dragen.
 • de foto door te sturen aan derde.
 • de foto in te zenden voor een wedstrijd of voor publicatie door derden zonder vooraf schriftelijk toestemming gevraagd te hebben en een kopie van de publicatie toe te sturen.
 • de foto te bewerken. Het is alleen toegestaan om de foto bij te snijden voor publicatie binnen eigen communicatie doeleinde.

Fotolicentie voor Privé gebruik

Met iedere foto die gekocht wordt voor Privé gebruik is het toegestaan om:

 • de foto te gebruiken voor privé doeleinde. Dat zijn uitsluitend: het opslaan van de foto op een opslagmedium, het opslaan van een foto op een telefoon en/of computer, het afdrukken van de foto voor privé gebruik (zoals in een album).
 • de foto te publiceren op eigen social media kanalen. Hierbij is naamsvermelding VERPLICHT!
 • de foto te tonen aan derde vanuit een opslagmedium dat in eigen beheer is.

Het is NIET toegestaan om:

 • de foto te publiceren voor commerciële doeleinde, ook niet op marktplaats of een eigen website waar een winstoogmerk aan zit.
 • de foto te publiceren op social media zonder naamsvermelding.
 • de foto door te sturen aan derde.
 • de foto te verkopen of om de fotolicentie naar een ander persoon of bedrijf over te dragen.
 • de foto in te zenden voor een wedstrijd of voor publicatie door derden zonder vooraf schriftelijk toestemming gevraagd te hebben en een kopie van de publicatie toe te sturen.
 • de foto te bewerken.

Fotolicentie voor fotoafdrukken

Met iedere fotoafdruk die gekocht wordt is het toegestaan om:

 • de foto te gebruiken voor privé doeleinde, zoals de foto in te lijsten of in een album te verwerken.
 • de foto als een cadeau aan een ander te schenken.

Het is NIET toegestaan om:

 • de fotoafdruk te digitaliseren door middel van een scanner of fotocamera.
 • de foto te verkopen.
 • de foto in te zenden voor een wedstrijd of voor publicatie door derden zonder vooraf schriftelijk toestemming gevraagd te hebben en een kopie van de publicatie toe te sturen.
 • de foto te bewerken. De foto bijknippen voor privé doeleinde is wel toegestaan.

Voor alle foto’s geldt het volgende:

Het is niet toegestaan om een gekochte foto:

 • te gebruiken als onderdeel van een bedrijfsnaam, logo of ander grafisch ontwerp.
 • het onderwerp van de foto uit zijn context te halen en dus de achtergrond te verwijderen.
 • te gebruiken op een manier die wordt beschouwd als door ons of onder de toepasselijke wetgeving pornografisch, obsceen, immoreel, inbreuksmakend, lasterlijk of die redelijkerwijs een persoon of eigendom die terug te vinden is in de foto in diskrediet zou brengen.
 • te gebruiken op een manier die de persoon die afgebeeld is in de foto in een kwaad daglicht zet of op een manier die ze offensief kunnen vinden – dit is inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik van beelden: a) in pornografie, “adult video’s” en dergelijke; b) in advertenties of promotiemateriaal voor adult entertainment clubs of soortgelijke locaties, of voor escort, dating of soortgelijke diensten; en c) het gebruik dat lasterlijk is, of anderszins onrechtmatig, beledigende of immorele inhoud bevatten. Je mag geen gebruik maken van de foto met de gelijkenis van een persoon, indien een dergelijk gebruik impliceert dat het model zich aansluit bij één immorele of illegale activiteiten of lijdt aan een lichamelijke of geestelijke handicap, ziekte of aandoening;
 • te gebruiken op een manier die concurreert met onze activiteiten, waaronder, maar niet beperkt tot, het weergeven van de foto in elk formaat (inclusief thumbnails) om te downloaden of exporteren op een website of het te koop aanbieden van deze foto;
 • te gebruiken of te tonen op een zodanige wijze dat de indruk wordt gemaakt dat de foto is gemaakt door jou of een andere persoon dan de auteursrechthebbende van de foto.

Houd er rekening mee dat je door de aankoop van een licentie op deze site om de foto te gebruiken, erkent dat er geen overdracht van auteursrecht heeft plaatsgevonden. Je koopt een licentie om de foto te gebruiken volgens de in deze overeenkomst vastgelegde voorwaarden.

Voor elk gebruik dat niet in deze lijst staat of voor vragen over de licenties, neem contact met mij op.