Op deze pagina vind je hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt binnen 11A Fotografie.

Samenvatting

Samengevat verwerkt 11A Fotografie administratieve gegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer) om op een juiste manier contact te kunnen hebben en aan de wettelijke eisen voor facturen te kunnen voldoende. KvK-nummers, BTW-nummers en/of IP-adressen worden niet verwerkt. Bankrekeningnummers worden alleen verwerkt via bankoverschrijvingen.

Daarnaast worden er bijzondere persoonsgegevens verwerkt doordat er personen gefotografeerd worden in opdracht van de opdrachtgever. Dit kan zijn in de vorm van portret of journalistieke foto’s.

Alle gegevens worden verwerkt op basis van de grondslagen Overeenkomst en Wettelijke verplichting.

De gegevens worden verwerkt bij partijen waarmee een verwerkingsovereenkomst is afgesloten. Zit zijn echt een beperkt aantal partijen, namelijk: de hosting provider, de cloud-opslag, WeTransfer, het online administratieprogramma en de nieuwsbriefprovider.

Bij gebruik van foto’s of contactgegevens voor marketingdoeleinde (promotie van diensten voor bereiken van nieuwe klanten of je benaderen omtrent nieuws en/of aanbiedingen) wordt vooraf toestemming gevraagd.

Officiële Privacy Verklaring 11A Fotografie

11A Fotografie, gevestigd aan Groote Wielenlaan 33 5247 JA Rosmalen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Groote Wielenlaan 33
5247 JA Rosmalen
Telefoonnummer: +31640477427
Website: https://www.11afotografie.nl/

Persoonsgegevens die wij verwerken

11A Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Door de (portret) foto’s die gemaakt worden binnen opdrachten voor opdrachtgevers, verwerkt 11A Fotografie ook de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– ras
– Biometrische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

11A Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– 11A Fotografie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– 11A Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

11A Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 11A Fotografie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

11A Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Administratieve gegevens: wettelijke periode van 7 jaar
Foto’s die gemaakt zijn in opdracht: wettelijke periode van 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

11A Fotografie verkoopt jouw gegevens NOOIT aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 11A Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

11A Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 11A Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mariska@11afotografie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 11A Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

11A Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mariska@11afotografie.nl.