Op deze pagina vind je hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt binnen 11A Fotografie.

Samenvatting

Samengevat verwerkt 11A Fotografie administratieve gegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer) om op een juiste manier contact te kunnen hebben en aan de wettelijke eisen voor facturen te kunnen voldoende. KvK-nummers, BTW-nummers en/of IP-adressen worden niet verwerkt. Bankrekeningnummers worden alleen verwerkt via bankoverschrijvingen.

Daarnaast worden er bijzondere persoonsgegevens verwerkt doordat er personen gefotografeerd worden in opdracht van de opdrachtgever. Dit kan zijn in de vorm van portret of journalistieke foto’s.

Alle gegevens worden verwerkt op basis van de grondslagen Overeenkomst en Wettelijke verplichting.

De gegevens worden verwerkt bij partijen waarmee een verwerkingsovereenkomst is afgesloten. Zit zijn echt een beperkt aantal partijen, namelijk: de hosting provider, de cloud-opslag, WeTransfer, het online administratieprogramma en de nieuwsbriefprovider.

Bij gebruik van foto’s of contactgegevens voor marketingdoeleinde (promotie van diensten voor bereiken van nieuwe klanten of je benaderen omtrent nieuws en/of aanbiedingen) wordt vooraf toestemming gevraagd.

Officiële Privacy Verklaring 11A Fotografie

Inleiding
Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt 11A Fotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.
De AVG schrijft voor dat 11A Fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met
daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten
die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.
11A Fotografie zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke

11A Fotografie, gevestigd aan Willandstraat 255 5351 PK Berghem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Willandstraat 255
5351 PK Berghem
Telefoonnummer: +31640477427
Website: www.11afotografie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

11A Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres (en domeinnaam)
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer bij overboeking betaling
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Er worden geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt. In de AVG is aangegeven dat een portretfoto alleen een bijzonder persoonsgegeven is als deze met behulp van bepaalde technische middelen wordt gebruikt om een persoon te identificeren. Een foto die van iemand gemaakt wordt zonder identificatiebedoeling is dus geen bijzonder persoonsgegeven. Ook is in de AVG bepaald dat het recht op privacy niet de verwerking voor journalistieke en artistieke doeleinden in de weg mag staan.*

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

11A Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– 11A Fotografie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– 11A Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

11A Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 11A Fotografie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

11A Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Administratieve gegevens: wettelijke periode van 7 jaar
Foto’s die gemaakt zijn in opdracht: wettelijke periode van 7 jaar
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame”. Dit kan via de website van 11A Fotografie of door middel van telefoon of e-mail. 11A Fotografie zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

11A Fotografie verkoopt jouw gegevens NOOIT aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 11A Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

11A Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen; klachtenrecht

Je hebt het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van je gegevens te vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met 11A Fotografie via mariska@11afotografie.nl.

Intrekken toestemming

Je hebt het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van 11A Fotografie schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door jouw ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

11A Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit betekent dat zowel online als offline er gewerkt wordt met (moeilijke) wachtwoorden, beveiligde verbindingen en een beveiligd wachtwoorden-bestand die random wachtwoorden aanmaakt voor belangrijke websites. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mariska@11afotografie.nl.

* = Bron: DuPho.nl – beroepsorganisatie voor professionele fotografen